Teaching That Changes Us All

Inspiration

Hei whakahihiko

Our entrants have always showed enterprise, drive and dedication, as well as a commitment to make a lasting difference for children, young people and communities across New Zealand.

Feeling inspired for 2020? Start thinking about your entry now — find out more on the 'Enter 2020' page.

I tino kitea i ēnei kaiuru te hihiri, te manawanui me te ngākaunui me te whai anō hoki kia rerekē ngā hua mō ngā tamariki, ngā taiohi me ngā hapori huri noa i Aotearoa. Tirohia ngā Whiringa Toa me ngā Toa i raro nei, kia kite he aha i mōhiotia ai ā rātou mahi pai.

E hihiri ana koe mō 2020? Whakaarohia tō tono i āianei.

HE KAIAKO LIGHTS

Inspiration

Hei whakahihiko

Our entrants have always showed enterprise, drive and dedication, as well as a commitment to make a lasting difference for children, young people and communities across New Zealand.

Feeling inspired for 2020? Start thinking about your entry now — find out more on the 'Enter 2020' page.

I tino kitea i ēnei kaiuru te hihiri, te manawanui me te ngākaunui me te whai anō hoki kia rerekē ngā hua mō ngā tamariki, ngā taiohi me ngā hapori huri noa i Aotearoa. Tirohia ngā Whiringa Toa me ngā Toa i raro nei, kia kite he aha i mōhiotia ai ā rātou mahi pai.

E hihiri ana koe mō 2020? Whakaarohia tō tono i āianei.

2015 SUPREME AWARD

2015 TE TOHU NUI

Gisborne Boys’ High School

Gisborne Boys' High School was concerned that they were not engaging Māori students in learning, and NCEA results confirmed that their Māori students were lagging behind. They made the decision to address the problem with a culturally engaging curriculum-based achievement programme, the Whakairo course. Engaging with parents and whānau was also critical to the course’s success.

Te Kura Tamatāne O Tūranga

"Māharahara ana te Kura Tamatāne o Tūranga mō te korenga i whai wāhi atu ngā ākonga Māori ki te ako, ā, i kitea anōtia i ngā huanga NCEA kua taka ki muri ā rātou ākonga Māori. Nā, ka whakatau rātou me whakatū tētahi kaupapa ā-marau, hāngai ki te ao o ngā ākonga Māori, hei rongoā."

What the judges said

E Ai Ki Ngā Kaiwhakawā


"This school has lifted the performance of students from all cultures through a range of initiatives, two of which are finalists in these awards and one is a winner. What the judges saw at Gisborne Boys’ High School was a school defying stereotypes and transforming lives by giving boys opportunities to learn more about themselves and their culture. This school has inspired impressive engagement with their school community."

"Nā te kura nei ētahi kaupapa i whakatū hei hiki i ngā whakatutukitanga o ōna ākonga ahakoa nō hea, ahakoa ko wai. E rua o aua kaupapa i puta ki ngā whiringa toa, ā, ko tētahi i toa. Ko tā ngā kaiwhakawā i kite ai i te kura o Tūranga Tāne, ko tētahi kura e turaki ana i ngā whakaaro pōhēhē kia tō ai he ngākau hou ki ngā ākonga, kia whai wāhi rātou ki te ako mō rātou ake. Nā tēnei kaupapa rangatira i kaha tuitui ai tēnei kura me ngā tāngata katoa o tōna hapori."

Winners & Finalists

Winners & Finalists

EXCELLENCE IN ENGAGING

TE HIRANGA O TE TUITUI TĀNGATA

MOE ENGAGING Barnardos KidStart Childcare 2015

Category Winner

Category Winner

Teaching Team, Barnardos KidStart Childcare, Hastings

Te Tīma Whakaako ki Barnados KidStart Childcare, Heretaunga

×

Teaching Team, Barnardos KidStart Childcare, Hastings

Te Tīma Whakaako ki Barnados KidStart Childcare, Heretaunga

This is a story of engagement that has transformed a community. Teachers have worked with whānau and iwi to create a place where children stand tall. Their understanding of mana and the respect they show for children has permeated the whole community, changing learning and changing lives.

The teachers at Barnardos KidStart Childcare Early Learning Centre in Hastings faced a challenging situation. Many children had learning and behavioural difficulties, the teachers were not working well as a team, and there was little engagement with parents and the community.

The teaching team embarked on a journey which involved working with parents and the community to develop a vision and a philosophy that reflected what they wanted for their tamariki. The teachers looked at their own practices and beliefs and how these impacted on what was happening for children.

The centre has gone from being a stressful environment for children, families and teachers, to a place of beauty and serenity, with high quality teaching practices. There is a demonstrated culture of respectful relationships, nature-based play, and cultural responsiveness. The success of the centre as a place for tamariki has also filtered through to families and whānau and the wider community.

Tēnei he kōrero mō te tuitui tāngata i oho ai, i huri ai, i tau anō ai te mauri tangata, otirā ko te hapori tonu. Mahi ngātahi ai ngā kaiako me ngā whānau kia horahia he whāriki e tū māia ai te tamaiti ki runga. Ka tū ko te mana o te tamaiti, ka hua ko te whakaaro pai ki ngā tamariki katoa. Ka puta ko te mauri ora, ko te mauri tau, puta noa ki te hapori. Tēnei te mauri tuitui tāngata, ka tau, ka eke.

 

Mō ngā kaiako i Barnados KidStart Childcare, arā kē te wero nui i mua i te aroaro. Inā kē ngā uauatanga mō te tokomaha o ngā tamariki mō te taha ako, whanonga hoki, kāore hoki ngā kaiako i te maha tahi, ā, he iti noa te whai wāhitanga ki ngā mātua me te hapori.

Ka takahia e te tīma kaiako tētahi huarahi e mahi ngātahi ai rātou me ngā mātua me te hapori ki te wānanga i tētahi whakakitenga, i tētahi rapunga whakaaro hoki hei whakaata i ō rātou hiahia mō ā rātou tamariki. Ka āta tirohia e ngā kaiako ā rātou ake mahi akoako, ō rātou ake tikanga me te pēheatanga o ōna pānga ki ngā tamariki.

Me kī, kua puta ake tēnei pokapū me ōna tamariki, ōna whānau, ōna kaiako hoki i te māharahara nui, i te ahotea tino nui ki tētahi wāhi rerehua, ko te āiopīpī tōna rite. Ināianei, inā kē te kounga o ngā mahi akoako. Kua tipu mai he whanaungatanga hou e whakaaro nui ai tētahi ki tētahi, ko te ao tūroa te tūāpapa o ngā mahi tākaro, ka mutu kei te whakanuia te tuakiri, te ahurea hoki o ngā tamariki. Ko tēnei āhuatanga hou me ōna painga katoa mō ngā tamariki kua hora atu ki ngā whānau, tae atu anō ki te hapori whānui.

MOE ENGAGING Kāiti School and Te Kura 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

One Community, Two Schools, 300 Whānau – Kāiti School and Te Kura Reo Rua o Waikirikiri

Kotahi te Hapori, E Rua Kura, Toru Rau Ngā Whānau – Te Kura o Kāiti me Te Kura Reo Rua o Waikirikiri

×

One Community, Two Schools, 300 Whānau – Kāiti School and Te Kura Reo Rua o Waikirikiri

Kotahi te Hapori, E Rua Kura, Toru Rau Ngā Whānau – Te Kura o Kāiti me Te Kura Reo Rua o Waikirikiri

When Kāiti School and Te Kura Reo Rua o Waikirikiri identified low whānau engagement as a barrier to education achievement for their tamariki, they evaluated their mahi and investigated various models for whānau engagement – resulting in a hugely successful collaborative approach.

Both schools began by employing Whānau Ora navigators to mentor and guide families, and whānau plans were written with short and long term goals. The schools developed strategies to increase involvement of whānau members in student learning, including whānau working together with teachers, allowing children to showcase their learning for their parents and opening a Community Computer Hub.

The result was a huge increase in whānau engagement, with 90% of whānau attending the goal-setting evening. In addition, attendance rates increased at both schools, resulting in higher achievement rates and a drop in behavioural incidents.

I te wā i tautohua e Te Kura o Kāiti me Te Kura Reo Rua o Waikirikiri ko te iti o te whai wāhi mai a ngā whānau hei taupā ki ngā whakatutukitanga mātauranga mō ā rātou tamariki, ka āta tirohia ngā mahi ake a ngā kura nei, ka wherawherahia ētahi tauira e whai wāhi ai te whānau - ka hua mai ko tētahi huarahi mahi tahi, huarahi tino whai hua.

Ka whakaritea e ngā kura nei he tūranga mahi mā ngā kaimahi Whānau Ora, ka riro mā rātou he tohutohu, he ārahi i ngā whānau, ā, ka oti mai he mahere me ōna whāinga poto, whāinga roa hoki. Ka whakatipu rautaki ngā kura nei e kaha ake ai te whai wāhitanga a ngā whānau ki ngā akoranga a ngā tamariki me te mahi tahi hoki me ngā kaiako, te tuku i ngā tamariki ki te whakaatu ā rātou akoranga ki ngā mātua, me te whakatuwhera i tētahi Pokopū Rorohiko ā-Hapori.

Nā ēnei kaupapa i tino kaha ake te whai wāhitanga a ngā whānau, ā, ko tōna 90% o ngā whānau i tae a-tīnana atu ki te hui mō te whakatakoto whāinga. Ka mutu, ka nui atu hoki ngā rā i taetae atu ngā tamariki ki ngā kura, nā whai anō i piki ake ngā whakatutukitanga, i heke ngā raru ā-whanonga.

MOE ENGAGING Tu Tane Gisborne Boys' High School 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Tu Tane, Gisborne Boys’ High School

Tū Tāne, Te Kura Tamatāne o Tūranga

×

Tu Tane, Gisborne Boys’ High School

Tū Tāne, Te Kura Tamatāne o Tūranga

Gisborne Boys’ High School was concerned about the number of detentions, suspensions and students being stood down, which cumulatively resulted in a low percentage of students succeeding in NCEA at all levels.

In response, the school introduced the Tu Tane year-long programme for year 10 students, based on personal growth and the concept of a rite of passage. The programme focuses on identity, values, relationships and finding a place in the world.

As a result of Tu Tane, detention rates dropped considerably from 823 detentions in 2009 for year 10 students to 393 in 2010. Stand down figures also dropped from 29 in year 10 in 2009 to just five in 2010, and suspensions decreased from 12 in 2009 for year 10 students to just one student in 2010. Since Tu Tane was introduced, NCEA participation rates have increased and there is a significant reduction in behaviour-based issues across the school.

Tino māharahara ana Te Kura Tamatāne o Tūranga mō te maha o ngā pupuritanga, ngā aukatitanga me ngā whakahekenga o ngā ākonga, ko te mutunga mai ko te tokoiti o ngā ākonga e eke tangaroa ana ngā taumata o te NCEA.

Hei urupare atu, ka whakatūria e te kura ko te kaupapa o Tū Tāne. He kaupapa tēnei mō ngā ākonga 10 mō te tau kotahi, e hāngai ana ki te tipu o te tangata me te ariā o ngā tikanga tohi. Ko te aronga o te kaupapa ko te tuakiri, ngā uaratanga, ngā whanaungatanga me te tūrangawaewae.

Ko ngā hua i puta, i heke te maha o ngā pupuritanga o ngā ākonga tau 10 mai i 823 mō te tau 2009 ki 393 mō te tau 2010. I heke anō te maha o ngā whakahekenga o ngā ākonga tau 10 mai i 29 mō te tau 2009 ki rima noa iho mō te tau 2010, i pērā hoki te āhua mō ngā aukatitanga, arā, i heke mai i 12 mō te tau 2009 ki te mea kotahi mō te tau 2010. Mai i te whakatūranga o Tū Tāne, kua piki ake te whai wāhitanga ki NCEA, waihoki kua tino heke ngā take whanonga kē puta noa i te kura.

MOE ENGAGING Whakairo Gisborne Boys' High School 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Whakairo Course of Study, Gisborne Boys’ High School

Te Whakaakoranga Whakairo ki te Kura Tamatāne o Tūranga

×

Whakairo Course of Study, Gisborne Boys’ High School

Te Whakaakoranga Whakairo ki te Kura Tamatāne o Tūranga

This school has lifted the performance of students from all cultures through a range of initiatives, two of which are finalists in these awards and one is a winner. What the judges saw at Gisborne Boys’ High School was a school defying stereotypes and transforming lives by giving boys opportunities to learn more about themselves and their culture. This school has inspired impressive engagement with their school community.

Gisborne Boy’s High School was concerned that they were not engaging Māori students in learning, and NCEA results confirmed that their Māori students were lagging behind. They made the decision to address the problem with a culturally engaging curriculum-based achievement programme.

They developed the Whaikairo course, which covered NCEA Levels 1 to 3 and responded to the students’ cultural needs, promoted and fostered Tikanga Māori and provided teaching and learning opportunities with credibility and integrity. Engaging with parents and whānau was also critical to the course’s success.

The course has had far-reaching implications for the school: as a result of the Waikairo Course, 600 students at Gisborne Boys’ High School have now achieved appropriate and relevant qualifications over a 10-year period. Attitudes have changed and values and passion have flowed onto other components of the school curriculum.

Nā te kura nei ētahi kaupapa i whakatū hei hiki i ngā whakatutukitanga o ōna ākonga ahakoa nō hea, ahakoa ko wai. E rua o aua kaupapa i puta ki ngā whiringa toa, ā, ko tētahi i toa. Ko tā ngā kaiwhakawā i kite ai i te kura o Tūranga Tāne, ko tētahi kura e turaki ana i ngā whakaaro pōhēhē kia tō ai he ngākau hou ki ngā ākonga, kia whai wāhi rātou ki te ako mō rātou ake. Nā tēnei kaupapa rangatira i kaha tuitui ai tēnei kura me ngā tāngata katoa o tōna hapori.

 

Māharahara ana te Kura Tamatāne o Tūranga mō te korenga i whai wāhi atu ngā ākonga Māori ki te ako, ā, i kitea anōtia i ngā huanga NCEA kua taka ki muri ā rātou ākonga Māori. Nā, ka whakatau rātou me whakatū tētahi kaupapa ā-marau, hāngai ki te ao o ngā ākonga Māori, hei rongoā.

Ka whakatūria te Whakaakoranga Whakairo e kapi ana ki ngā taumata NCEA 1 - 3, e aronui ana hoki ki ngā matea ahurea ā ngā ākonga, e hāpai ana i ngā Tikanga Māori, e whakarite ana i te whai wāhi ki te ako i runga i te hāngai me te pono. Ko te whai wāhi atu a ngā mātua tētahi i ngā tino take i whai hua ai te kaupapa nei.

Arā noa atu ngā whakahīrautanga mā te kura: nā te Whakaakoranga Whakairo nei, i whakatutuki i te 600 ākonga o Te Kura Tamatāne o Tūranga ngā tohu mātauranga e tika ana i roto i ngā tau tekau. Kua rerekē ngā waiaro, kua uru atu ngā uaratanga me te kohara ki ētahi atu wāhanga o te marau o te kura.

EXCELLENCE IN LEADING

TE HIRANGA O TE ARATAKI

MOE LEADING Central Regional Health School 2015

Category Winner

Category Winner

Central Regional Health School

Te Kura Hauora o Central Region

×

Central Regional Health School

Te Kura Hauora o Central Region

This school thrives on challenge. Working from numerous locations and working alongside multiple agencies, the school supports the on-going education of some of our most vulnerable students. There is a can-do culture that creates a web of support around each student. At every level and on every site there is harmony of focus, determination to keep each student at the centre of all decision-making, and respect and belief in the capability of young people.

 

Central Regional Health School works with a variety of organisations including schools, health and mental health specialist units and Youth Justice and Care and Protection, and by its very nature has a high turnover of students. The school had always focussed on the physical health conditions of their students, but was also experiencing a growing awareness that mental health conditions were also preventing students from attending school.

The staff committed to extensive and ongoing professional development. They created individualised programmes for each student, with structure and flexibility to enable responsiveness to each student’s needs. Priority is given to achievement in literacy, numeracy and the development of key competencies, and success is measured by looking at each student’s goals and achievement.

The impact on students’ cultural, social and academic locations in relation to education success has been significant.

Ko te mānuka takoto tētahi oranga mō tēnei kura. He maha ōna wāhi mahi, he maha anō ōna hoa mahi, heoi ko tāna nei he kawe ake i te mānuka hei tautoko i ngā akoranga o ā tātou tamariki kua raru i ngā taero a Kupe. Ahakoa te mahi, ka taea, ko ia tonu te wairua me te ahunga o te whakaaro hei tauawhi i tēnā ākonga, i tēnā ākonga. Ahakoa te taumata, ahakoa te wāhi, kua moana kē te whakaaro ko te ākonga anō te pūtake o ngā whiriwhiringa kaupapa katoa. Ka mutu, kei te whakapono tonu, ahakoa te kaupapa, ka taea e te taiohi, ā, tutuki noa.

 

Mahi tahi ai te Kura Hauora o Central Region me ētahi tūmomo whakahaere pērā i ngā wāhanga oranga hinengaro motuhake me te Youth Justice a Care a Protection, ā, ko tētahi o ōna āhuatanga anō ko te tokomaha o ngā ākonga. Rite tonu te arotahi o te kura ki te taha tinana o ngā ākonga, engari kua mōhio haere ki ngā āhuatanga oranga hinengaro e aukati ana i ngā ākonga kia tae atu ki te kura.

Kotahi tonu te whakaaro o ngā kaimahi ki tētahi kaupapa whakapiki mō rātou. Ka waihangatia ngā kaupapa takitahi mō ia ākonga, e aronui ai ki ngā matea o ia ākonga. Ko ngā whāinga mātāmua ko te ako pānui, ko te pāngarau me te whakapiki i ngā tino āheinga, ā, ka inea te angitu o ia ākonga mā te titiro ki ngā whāinga me ngā whakatutukitanga a ngā ākonga.

He mea tino whai hua te pāpatanga ki ngā wāhi ahurea, pāpori, mātauranga o ngā ākonga e pā ana ki te angitu mātauranga.

MOE LEADING Mangere Bridge Kindergarten 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Teaching Team, Mangere Bridge Kindergarten

Te Tīma Whakaako ki te Kura Kōhungahunga o Mangere Bridge

×

Teaching Team, Mangere Bridge Kindergarten

Te Tīma Whakaako ki te Kura Kōhungahunga o Mangere Bridge

This kindergarten, based in a very diverse community, has two ongoing objectives: to improve learning outcomes for children, and to support children and families as they transition from early childhood education to school.

They set out to build relationships that allowed school and kindergarten teachers to share information with the goal of learning more about each other’s practices, including school visits, school teachers visiting the kindergarten and a buddy programme with schools to help kindergarten children settle in. The kindergarten also developed specific transition portfolios to accompany kindergarten children when they start school, as well as parent information pamphlets.

The result has been positive transitions to schools, continued contact by kindergarten staff with the children and their families, and increased engagement with families. The initiative has had a great effect on the wider community, spreading to other early childhood services in the area.

Kei tētahi hapori kanorau tēnei kura kōhungahunga, ā, e rua ōna whāinga e haere ake nei: kia whakapai ake i ngā huanga ako a ngā tamariki, kia tautoko i ngā tamariki me ngā whānau i a rātou e whakawhiti atu ana i te kura kōhungahunga ki te kura tuatahi.

Ko tā rātou he whakarite hononga e taea ai e ngā kaiako o ngā kura e rua nei te whakawhiti mōhiotanga kia mātau ake rātou ki ngā mahi akoako o ia kura. Hei whakatinana i tēnei hiahia, ka toro ngā kaiako o te kura tuatahi ki te kura kōhungahunga; ka whakarite kaupapa whakahoahoa e tau pai ai ngā tamariki i roto i te kura. Nā te kura kōhungahunga anō i whakarite ētahi kōpaki whakawhiti hei haere i te taha o ngā tamariki ka tīmata ai rātou i te kura, me ētahi pānui whakamārama hoki mā ngā mātua.

Ko te otinga ko ngā whakawhitinga pai, ko te whakapā haere tonu a ngā kaiako o te kura kōhungahunga ki ngā tamariki me ngā whānau, me te kaha o te whai wāhitanga me ngā whānau. Kei whea mai te pānga o tēnei kaupapa ki te hapori whānui, ā kua tohatoha atu ki ērā atu ratonga kōhungahunga o tēnei takiwā.

MOE LEADING Massey Child Care Centre 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Tui, Hoiho, Kea and Kiwi Sections, Massey Child Care Centre Inc.

Ngā wāhanga o Tūī, o Hoiho, o Kea me Kiwi, Massey Child Care Centre Inc.

×

Tui, Hoiho, Kea and Kiwi Sections, Massey Child Care Centre Inc.

Ngā wāhanga o Tūī, o Hoiho, o Kea me Kiwi, Massey Child Care Centre Inc.

Concerned about a lack of cohesion and shared understanding, disjointed practices and teachers not building effective teams, Massey Child Care Centre set about changing the organisational and learning culture of the centre to improve teacher performance and create better outcomes for all members of their community.

They developed a Community of Practice that included ensuring children’s voices were heard and enabling them to explore and inquire. They worked with two programmes: the first, the Attached Based Learning Programme for infants and toddlers emphasised the importance of secure relationships between the child, teacher and family/whānau. And the second, the Community of Researchers programme, through which learning grows to involve the teacher, the child’s family and the wider community.

The results have energised the centre, with teachers now valuing and celebrating the unique qualities of their students and listening and responding to them, while fostering each child’s interests, skills and abilities. This has also had a great effect on their community: teachers have developed skills in working alongside parents and whānau in collaborative ways.

Nā te āwangawanga o ngā kaimahi o Massey Child Centre mō rātou anō, me te mea nei kua noho wehewehe ngā tīma me ngā kaimahi, he tīno rerekē hoki ngā mōhiotanga o tētahi ki tētahi, ka tahuri rātou ki te panoni i te āhua o ngā whakahaere, ki te whakauru akoranga hou e pai ake ai ngā mahi a ngā kaiako, e puta ake ai he painga mō ngā tāngata katoa o te hapori.

Ka whakaritea e rātou tētahi Hapori ā-Mahi mā reira e rongohia ai te reo o ngā tamariki, e taea anō ai rātou te tuhura, te pakirehua hoki. E rua ngā kaupapa i whakaritea: tutahi ko te Attached Based Learning Programme mō ngā nohinohi e arotahi ana i te hiranga o te hononga pūmau i waenga i te tamaiti, te kaiako me te whānau. Tuarua: te hōtaka Hapori Rangahau, mā te kaupapa nei he mea tipu te ako kia whai wāhi mai te kaiako, te whānau a te tamaiti me te hapori whānui.

He mea whakahohe ake te pokapū nei e ngā putanga. Kei te te whakanuia e ngā kaiako ngā pūmanawa me ngā kounga whaiaro o ngā tamariki, ā, kei te whakarongo atu, kei te aronui atu hoki ki a rātou, ki ō rātou pūkenga, āheinga anō hoki. He nui tonu te pānga o te kaupapa nei ki tō rātou hapori: kua tipu anō ngā pūkenga a ngā kaiako kia mahi tahi ai rātou me ngā mātua me ngā whānau.

MOE LEADING The Open Polytechnic of New Zealand 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Primary Science And Mathematics Teaching Team, The Open Polytechnic Of New Zealand

Te Tīma Whaako Pūtaiao, Pāngarau Hoki, Te Kuratini Tuwhera O Aotearoa

×

Primary Science And Mathematics Teaching Team, The Open Polytechnic Of New Zealand

Te Tīma Whaako Pūtaiao, Pāngarau Hoki, Te Kuratini Tuwhera O Aotearoa

This team looked at New Zealand’s results in international studies and concluded that online professional development opportunities were needed to engage, challenge, and up-skill New Zealand’s primary school teachers in the areas of science and mathematics.

The subsequent online courses have been accessed by approximately 300 primary school teachers throughout New Zealand, and are designed to enable primary and intermediate teachers to improve the quality of their teaching and leadership in these areas. The courses enable teachers to study while working, and empower them to develop professional groups in their areas.

The result has been a reported change in teachers’ classroom practice and teachers sharing their findings, which has led to a transformation in children’s experiences of science and mathematics in the classroom.

Ka tirohia e tēnei tīma ngā huanga o Aotearoa i roto i ngā rangahautanga ā-ao, ā ka whakatau ai me whakarite akoranga ā ipurangi hei kukume mai, hei wero, hei whakapiki hoki i ngā kaiako kura tuatahi o Aotearoa i roto i ngā wāhanga ako o te Pūtaiao me te Pāngarau.

Kua tīkina atu ngā akoranga ā-ipuranga nei e ngā kaiako kura tuatahi e 300 puta noa i Aotearoa. I hoahoatia ngā akoranga nei kia taea ai e ngā kaiako te whakapai ake i te kounga o te whakaako, o te tātaki i roto i aua wāhanga ako. Ka taea tonutia ngā akoranga e ngā kaiako i ā rātou e mahi ana, ā, ka whakakahangia rātou ki te whakarite rōpū mō rātou anō.

Ko te tino huanga ia kua pai ake ngā mahi akoako a ngā kaiako, me te aha - kei whakawhiti mōhiotanga me ō rātou hoa kaiako, ka mutu kua hua mai ēnei whakawhitinga hei painga mō ngā akoranga pāngarau, akoranga pūtaiao ā ngā ākonga.

EXCELLENCE IN TEACHING AND LEARNING

TE HIRANGA O TE AKO

MOE TL Whakairo Gisborne Boys' High School 2015

Category Winner

Category Winner

Whakairo Course of Study, Gisborne Boys’ High School

Te Whakaakoranga Whakairo ki te Kura Tamatāne o Tūrang

×

Whakairo Course of Study, Gisborne Boys’ High School

Te Whakaakoranga Whakairo ki te Kura Tamatāne o Tūrang

This is teaching and learning that is pedagogically appropriate and delivers success for all students. The programme builds a broad platform of student achievement, producing works of great beauty and personal significance along with academic success, but is also a catalyst for much more. It connects the student with whakapapa, engaging and strengthening the wairua of the inner young man.

 

Gisborne Boys' High School was concerned that they were not engaging Māori students in learning, and NCEA results confirmed that their Māori students were lagging behind. They made the decision to address the problem with a culturally engaging curriculum-based achievement programme.

They developed the Whakairo course, which covered NCEA Levels 1 to 3 and responded to the students’ cultural needs, promoted and fostered Tikanga Māori and provided teaching and learning opportunities with credibility and integrity. Engaging with parents and whānau was also critical to the course’s success.

The course has had far-reaching implications for the school: as a result of the Whakairo Course, 600 students at Gisborne Boys’ High School have now achieved appropriate and relevant qualifications over a 10-year period. Attitudes have changed and values and passion have flowed onto other components of the school curriculum.

Ko tēnei tētahi kaupapa akoranga tōtika, tino hāngai ki ōna ākonga kia eke panuku, kia eke tangaroa ai rātou katoa. Waihangatia ai e te kaupapa nei he tūāpapa whānui hei tūranga mō ia ākonga. Ka whakaoti mai he taonga whakairo, he taonga rerehua, hei whakatinana i te kupu kōrero, 'he toi whakairo, he mana tangata.' Atu i te whai kia ekea ngā taumata o te angitu, arā anō tētahi hua pai mō te ākonga, ko te toro i ngā hono tātai e tō ai he ngākau hou, e tau ai te wairua o te tangata.

 

Māharahara ana te Kura Tamatāne o Tūranga mō te korenga i whai wāhi atu ngā ākonga Māori ki te ako, ā, i kitea anōtia i ngā huanga NCEA kua taka ki muri ā rātou ākonga Māori. Nā, ka whakatau rātou me whakatū tētahi kaupapa ā-marau, hāngai ki te ao o ngā ākonga Māori, hei rongoā.

Ka whakatūria te Whakaakoranga Whakairo e kapi ana ki ngā taumata NCEA 1 - 3, e aronui ana hoki ki ngā matea ahurea ā ngā ākonga, e hāpai ana i ngā Tikanga Māori, e whakarite ana i te whai wāhi ki te ako i runga i te hāngai me te pono. Ko te whai wāhi atu a ngā mātua tētahi i ngā tino take i whai hua ai te kaupapa nei.

Arā noa atu ngā whakahīrautanga mā te kura: nā te Whakaakoranga Whakairo nei, i whakatutuki i te 600 ākonga o Te Kura Tamatāne o Tūranga ngā tohu mātauranga e tika ana i roto i ngā tau tekau. Kua rerekē ngā waiaro, kua uru atu ngā uaratanga me te kohara ki ētahi atu wāhanga o te marau o te kura.

MOE TL Central Regional Health School 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Central Regional Health School

Te Kura Hauora o Central Region

×

Central Regional Health School

Te Kura Hauora o Central Region

Central Regional Health School works with a variety of organisations including schools, health and mental health specialist units and Youth Justice and Care and Protection, and by its very nature has a high turnover of students. The school had always focussed on the physical health conditions of their students, but was also experiencing a growing awareness that mental health conditions were also preventing students from attending school.

The staff committed to extensive and ongoing professional development. They created individualised programmes for each student, with structure and flexibility to enable responsiveness to each student’s needs. Priority is given to achievement in literacy, numeracy and the development of key competencies, and success is measured by looking at each student’s goals and achievement.

The impact on students’ cultural, social and academic locations in relation to education success has been significant.

Mahi tahi ai te Kura Hauora o Central Region me ētahi tūmomo whakahaere pērā i ngā wāhanga oranga hinengaro motuhake me te Youth Justice a Care a Protection, ā, ko tētahi o ōna āhuatanga anō ko te tokomaha o ngā ākonga. Rite tonu te arotahi o te kura ki te taha tinana o ngā ākonga, engari kua mōhio haere ki ngā āhuatanga oranga hinengaro e aukati ana i ngā ākonga kia tae atu ki te kura.

Kotahi tonu te whakaaro o ngā kaimahi ki tētahi kaupapa whakapiki mō rātou. Ka waihangatia ngā kaupapa takitahi mō ia ākonga, e aronui ai ki ngā matea o ia ākonga. Ko ngā whāinga mātāmua ko te ako pānui, ko te pāngarau me te whakapiki i ngā tino āheinga, ā, ka inea te angitu o ia ākonga mā te titiro ki ngā whāinga me ngā whakatutukitanga a ngā ākonga.

He mea tino whai hua te pāpatanga ki ngā wāhi ahurea, pāpori, mātauranga o ngā ākonga e pā ana ki te angitu mātauranga.

MOE TL Longford Intermediate School 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Literacy Team, Longford Intermediate School

Te Tīma Ako Pānui, Te Kura Waenga o Longford

×

Literacy Team, Longford Intermediate School

Te Tīma Ako Pānui, Te Kura Waenga o Longford

When Longford Intermediate School decided to address their existing outcomes for children in the area of writing, they embarked upon a year-long goal involving professional development and using expertise within the staff to up-skill teachers.

The school set out to determine the strengths and needs of students and teachers in the school and use these learnings to inform the direction of professional learning. They collected data on teaching practice and interviewed students; individual feedback was then provided to teachers and goals were set.
The information collected enabled the identification of gaps in teaching practice across the school, and a plan was created for professional development for teachers. Overall end of year data was then collected, which showed that accelerated progress had been achieved for all students – particularly those students who had been most at risk.

Ina i whakatau te Te Kura Waenga o Longford me āta titiro ki ngā whāinga mō ā rātou ākonga mō te tuhituhi, ka whakaritea tētahi whāinga mō te tau, arā, ko te whakapiki pūkenga whakaako mā te nanao atu ki ngā mōhiotanga ki ngā mātauranga hoki o ā rātou ake kaiako.

Ka tirohia ngā painga me ngā hiahia o ngā ākonga me ngā kaiako kia riro mā ēnei āhuatanga e tohu ake i te huarahi hei whai mō ngā akoranga. Ka kohikohi raraunga mō ngā mahi whakaako, ka uiuitia ngā ākonga; ka tukua ngā whakahoki kōrero ki ngā kaiako, ā, ka whakatakotoria ngā whāinga.

Nā ngā mōhiotanga i kohia i tautohua ko ngā wāhi o te whakaako hei whakapai ake i roto i te kura, ā, ka whakaritea he mahere whakawhanake ngaiotanga mā ngā kaiako. I te mutunga o te tau ka kohia ngā raraunga, ā, mārama te kitea i te tere o te haere whakamua o ngā ākonga katoa - ina koa ko ngā ākonga e raru ana i roto i ngā akoranga.

MOE TL Coastal Taranaki School 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Teaching Staff, Coastal Taranaki School

Ngā Kaiwhakaako, Te Kura ki Coastal Taranaki

×

Teaching Staff, Coastal Taranaki School

Ngā Kaiwhakaako, Te Kura ki Coastal Taranaki

To tackle the issue of students who were not achieving, or reaching their potential, Coastal Taranaki School established the Dreamweaver mentoring programme with the aim of helping students achieve success both inside and outside the classroom. The programme focused on improving attendance, behaviour and academic results.

This programme enabled teachers to meet with the students and their whānau every 4 weeks. This partnership has encouraged whānau and school to work together towards a shared outcome of higher achievement.

The Dreamweaver programme has resulted in improved student presence and engagement at Coastal Taranaki School and has fostered high expectations and improved attendance and behaviour issues. The overall result is higher achievement across the school.

Hei whakatau i te take o ngā ākonga kāore i te whakatutuki i ngā mahi ā-kura, kāore rānei e eke ana ki ngā taumata e tika ana, ka whakatūria e te Kura ki Coastal Taranaki tētahi kaupapa tohutohu, ko Dreamweaver te ingoa. Ko te whāinga o tēnei kaupapa he āwhina i ia ākonga kia puta ō rātou ihu i ā rātou mahi, i roto i waho hoki i te akomanga. Ko te aronga nui o te kaupapa he whai kia pai ake te taetae a ngā ākonga ki te kura, te whanonga me ngā huanga ako.

Nā tēnei kaupapa i taea ai e ngā kaiako te hui tahi ki ngā ākonga me ō rātou whānau i ia whā wiki, i ia whā wiki. Nā tēnei tū momo whanaungatanga i whakatītina ai ngā whānau me te kura kia mahi ngātahi i runga i tētahi whakaaro kotahi, arā kia eke panuku, kia eke tangaroa ngā ākonga ki ngā taumata o te mātauranga.

Nā te kaupapa o Dreamweaver i pai ake te aronga me te whai wāhitanga o ngā ākonga o te Kura o Coastal Taranaki, ā, ko te mutunga mai kua kaha ake te hiahia ki te ako, kua ea te raru o te taetae mai ki te kura, ā, ki pai ngā whakatutukitanga a ngā ākonga puta noa i te kura.

2015 EDUCATION FOCUS PRIZE

2015 TE TAONGA MĀTAURANGA

MOE FOCUS Mangere Bridge Kindergarten 2015

Category Winner

Category Winner

Teaching Team, Mangere Bridge Kindergarten

Te Tīma Whakaako ki te Kura Kōhungahunga o Mangere Bridge

×

Teaching Team, Mangere Bridge Kindergarten

Te Tīma Whakaako ki te Kura Kōhungahunga o Mangere Bridge

This kindergarten is leading nationally and globally in practice around transition. Their insights are shared widely, transforming practice in early childhood education and primary schools. The work of this kindergarten is challenging how we value early childhood education and the learning that occurs for young children.

This kindergarten, based in a very diverse community, has two ongoing objectives: to improve learning outcomes for children, and to support children and families as they transition from early childhood education to school.

They set out to build relationships that allowed school and kindergarten teachers to share information with the goal of learning more about each other’s practices, including school visits, school teachers visiting the kindergarten and a buddy programme with schools to help kindergarten children settle in. The kindergarten also developed specific transition portfolios to accompany kindergarten children when they start school, as well as parent information pamphlets.

The result has been positive transitions to schools, continued contact by kindergarten staff with the children and their families, and increased engagement with families. The initiative has had a great effect on the wider community, spreading to other early childhood services in the area.

Kei mua tēnei kura kōhungahunga e haere ana, ā, ko ia te tauira ki te motu me te ao whānui mō ngā tikanga whakawhiti tamariki mai i te kura kōhungahunga ki te kura tuatahi. Kua tukua whānuitia ōna tirohanga, ōna whakaaro mō tēnei kaupapa hei painga mō ngā kura kōhungahunga, kura tuatahi hoki, puta noa. Kua takoto tēnei kaupapa hei tauira pai, hei wero anō i a tātou me ō tātou ake whakaaro mō ngā whakaakoranga kōhungahunga.

 

Kei tētahi hapori kanorau tēnei kura kōhungahunga, ā, e rua ōna whāinga e haere ake nei: kia whakapai ake i ngā huanga ako a ngā tamariki, kia tautoko i ngā tamariki me ngā whānau i a rātou e whakawhiti atu ana i te kura kōhungahunga ki te kura tuatahi.

Ko tā rātou he whakarite hononga e taea ai e ngā kaiako o ngā kura e rua nei te whakawhiti mōhiotanga kia mātau ake rātou ki ngā mahi akoako o ia kura. Hei whakatinana i tēnei hiahia, ka toro ngā kaiako o te kura tuatahi ki te kura kōhungahunga; ka whakarite kaupapa whakahoahoa e tau pai ai ngā tamariki i roto i te kura. Nā te kura kōhungahunga anō i whakarite ētahi kōpaki whakawhiti hei haere i te taha o ngā tamariki ka tīmata ai rātou i te kura, me ētahi pānui whakamārama hoki mā ngā mātua.

Ko te otinga ko ngā whakawhitinga pai, ko te whakapā haere tonu a ngā kaiako o te kura kōhungahunga ki ngā tamariki me ngā whānau, me te kaha o te whai wāhitanga me ngā whānau. Kei whea mai te pānga o tēnei kaupapa ki te hapori whānui, ā kua tohatoha atu ki ērā atu ratonga kōhungahunga o tēnei takiwā.

MOE FOCUS Anchorage Park Kindergarten 2015

Finalist

Ngā Whiringa Toa

Anchorage Park Kindergarten with Anchorage Park School

Te Kura Kōhungahunga me te Kura Tuatahi o Anchorage Park

×

Anchorage Park Kindergarten with Anchorage Park School

Te Kura Kōhungahunga me te Kura Tuatahi o Anchorage Park

When these two groups sought to improve learning outcomes for tamariki and their whānau, they examined their collaborative teaching approaches and the individual needs of their students, and decided to focus on the transition from early childhood education to school.

By reviewing their practices, they found they were able to better understand the connections between early childhood and primary schooling and adjust those practices accordingly. The result has been the creation of a strong learning community that is inclusive of the immediate community and the wider learning community.

Close relationships have been developed with parents and whānau, and their accumulated knowledge supports transitions between the two education settings. This ensures that smooth transitions occur and results in positive learning outcomes for all children.

Ka noho ēnei rōpū e rua ki te kimi huarahi hei whakapai ake i ngā huanga ako mō ngā tamariki me ō rātou whānau, ka wherawherahia ā rātou ake huarahi whakaako ngātahi me ngā hiahia takitahi o ngā ākonga, ka whakatau ai me aro atu ki te whakawhitinga a te tamaiti mai i te kura kōhungahunga ki te kura.

Nā te arotake i ā rātou mahi akoako, i noho mātau ake ai rātou ki ngā hononga i waenga i te kura kōhungahunga me te kura tuatahi, ā, nā reira i panoni ai ngā mahi. Ko te mutunga mai ko tētahi hapori ako tū pakari kua noho tuwhera tonu ki tōna hapori ake ki te hapori ako whānui.

Kua kaha ake te whanaungatanga i waenga i ngā mātua me ngā whānau, ā, he mea tautoko anō te huinga mātauranga kei a rātou i ngā whakawhitinga i waenga i ngā momo kura e rua. Nā ēnei āhuatanga, ko te mutunga mai ko ngā whakawhitinga huatau me ngā huanga ako pai ake mō ngā tamariki katoa.